Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

po vladnem odloku, ki stopi v veljavo 1. 3. in velja do 5. 3. 2021, se od ponedeljka 1. 3. 2021 dalje za učence od  1.do vključno 9. razreda osnovne šole pouk izvaja v prostorih šole.

Še vedno veljajo naslednji ukrepi:

 • V šolo vstopajo zdravi zaposleni in zdravi učenci. Vsi upoštevajo trenutno veljavna priporočila NIJZ.
 • Učenci od 1. do vključno 3. r. vstopajo na vhodu RS. Vhodna vrata na razredni stopnji so odprta od 6.00 do začetka pouka. Ob prihodu in odhodu učencev starši oz. spremljevalci ne vstopajo v šolo.
 • Učenci od 4. do vključno 9. r. vstopajo na vhodu predmetne stopnje. Vhodna vrata na predmetni stopnji so odprta od 7.00 do 7.30.
 • Učenci nevozači pridejo v šolo 15 minut pred začetkom pouka in odidejo iz šole takoj po končanih šolskih obveznosti
 • V času pouka so vsa vhodna vrata zaprta, saj je s tem zunanjim osebam onemogočen nenadzorovan vstop v šolski prostor.
 • Učenci prinesejo s sabo šolske potrebščine po urniku.
 • Starši lahko pridejo v šolo samo po predhodni najavi, skozi glavni vhod. Ob zadrževanju v šolskih prostorih upoštevajo priporočila NIJZ. Evidenco oseb, ki vstopajo v šolo, vodi tajništvo šole.

 

Organizacijske spremembe

 • Ob upoštevanju priporočil NIJZ bomo izvajali dodatni in dopolnilni pouk in neobvezne izbirne predmete.
 • Malica poteka v matičnih učilnicah po že znanem protokolu.
 • Kosilo delimo postrežno za učence 1., 2. in 4. r., ostali prevzamejo kosilo na pladnju. Oddelek ima za kosilo stalni čas in prostor.
 • Učenci odhajajo domov ob dogovorjenih urah. Na vhodu RS jih počakajo starši oz. skrbniki.
 • Vozače do avtobusa/kombija pospremijo delavci šole in poskrbijo za upoštevanje priporočil ob vstopu v avtobus/kombi.
 • Učenci vozači morajo imeti na avtobusu/kombiju zaščitno masko in upoštevati od prevoznika določen sedežni red.
 • Učenci vozači 7.-9. r. počakajo na drugo vožnjo šolskega avtobusa.
 • Jutranje in popoldanske vožnje šolskih prevozov potekajo po ustaljenem voznem redu.

Higienski režim

 • Zaposleni nosijo zaščitno masko ves čas.
 • Učenci so v matičnih učilnicah lahko brez maske, v ostalih prostorih šole pa imajo masko.
 • Pri izbirnih predmetih, ki se izvajajo v heterogenih skupinah, je nošenje mask pri pouku za učenke/učence in učiteljice/učitelje obvezno.
 • V učilnicah in med gibanjem po šoli v največji možni meri upoštevamo priporočeno medsebojno razdaljo 1,5 do 2 m.
 • Skrbimo za redno in temeljito umivanje rok z vodo in milom in omogočamo uporabo razkužila za roke. Razkužila so dostopna v vsaki učilnici, pri vhodih, v jedilnici in v sanitarijah.
 • Ozaveščamo priporočeno ravnanje ob kašljanju, kihanju.
 • Skrbimo za redno in temeljito prezračevanje vseh prostorov, zato naj  učenci prinesejo dodatna topla oblačila, saj bo zaradi  pogostega prezračevanja v šoli bolj hladno.
 • Skrbimo za redno razkuževanje prostorov, izpostavljenih površin in vseh pripomočkov v skupni rabi. Učenci si ne izmenjujejo pripomočkov in šolskih potrebščin.

PRILOGA: Hišni red model BCX

Boštjan Papež,
ravnatelj

Dostopnost