Skoči na glavno vsebino

Spoštovani učenci in starši.

Vlada RS je dne 28. 3. 2021 zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni Covid-19 sprejela nov Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Odlok velja od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 in bo v Uradnem listu RS, objavljen danes dne 29. 3. 2021.

V četrtek, 1. 4. 2021, se zaradi prepovedi zbiranja ljudi začasno preneha izvajati vzgojno-izobraževalno delo v osnovnih šolah. Pouk bo v tem času potekal na daljavo.

Podobno kot v jeseni 2020 bo pouk na daljavo potekal po že znanem protokolu šole, preko spletnih učilnic in videokonferenčnih stikov z učenci, samostojnemu delu učencev ter času za gibanje in sprostitev. V tem času načrtujemo tudi izvedbo nekaterih dnevov dejavnosti. S podrobnimi navodili o poteku pouka na daljavo vas bodo seznanili vaši učitelji posameznih predmetov in razrednik.

Učenke in učenci, spremljajte navodila v spletnih učilnicah, udeležujte se videokonferenc, redno opravljajte naloge, sodelujte, k delu pristopite odgovorno in zavzeto. Ob težavah se posvetujte z učiteljem predmeta in vašim razrednikom. 

Za ponovno izvedbo pouka na daljavo bomo vsi skupaj potrebovali veliko motivacije, pozitivne energije in zagnanosti. Vendar trdno verjamem, da nam bo s skupnimi močmi in spodbudami drug drugega tudi tokrat uspelo. Upajmo, da res le za krajši čas in da se kmalu vidimo v šolskih klopeh.

 

Nujno varstvo  za učence od 1. do 3. razreda

Nujno varstvo bo na šoli organizirano za otroke in učence, katerih oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec, sta zaposlena v sektorjih kritične infrastrukture, določenih v 4. členu Zakona o kritični infrastrukturi (Uradni list RS, št. 75/17), v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, zavodih s področja socialne varnosti, v Slovenski vojski, Policiji in v poklicnih gasilskih enotah.

Odlok določa, da se zaposlitev staršev ugotavlja na podlagi potrdila delodajalca (drugi odstavek 2. člena), kar pomeni, da morate starši (oba starša ali eden od staršev, ki je samohranilec) šoli predložiti ustrezno potrdilo o zaposlitvi.

PRIJAVE ZA NUJNO VARSTVO: Izpolnite prijavnico, ki jo najdete na tej povezavi:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecem_FSFtx4G00W38oqcoG4QKJEFlIW6ByOvZVYU3ElKwfQA/viewform

Izpolnjeno otrdilo delodajalca posredujte na e-naslov razredničarki vašega otroka.

Potrdila oddana v februarju še vedno veljajo.

V nujnem varstvu bomo v šoli v največji možni meri izvajali tudi pouk. Strokovni delavci  bodo učence usmerjali in jim pomagali pri nalogah. Če ima vaš otrok računalnik, ga lahko prinese s sabo. Šola bo za učenke/učence od 1. do 3. razreda, ki so vključeni v nujno varstvo, zagotovila šolsko prehrano, malico in kosilo.

 

 Zagotavljanje toplih obrokov za učenke/učence

Za učenke/učence, ki se izobražujejo na daljavo, bomo v šolski kuhinji zagotavljali topli obrok.

PRIJAVE NA TOPLI OBROK: Prijavo posredujte v knjigovodstvo šole na e-naslov info@brsljin.si

Prevzem bo mogoč od 12.00 do 13.00.

 

 

 

Dostopnost