Skoči na glavno vsebino

Pozdravljeni starši in učenci OŠ Bršljin,
zadnji dan pouka je bil dinamičen, nasmejan in poln veselih trenutkov. Želimo vam, da se ta duh nadaljuje tudi v počitnice.

Za naslednje šolsko leto bomo oddelke (bodoči – 1. r, 3. r, 4. r, 5. r, 8. r in 9. r) prerazporedili zaradi spremenjenega števila učencev, skladno s 25. členom Pravilnika o normativih in standardih.

Cilj razporeditve razreda so uravnoteženi, heterogeni in izenačeni oddelki. Gre za postopek in organizacijsko spremembo v pristojnosti šole (razrednikov, učečih učiteljev, svetovalne službe).

Kriteriji za razporeditev razredov so:

  1. spol
  2. sociogram – želje otrok
  3. mnenje razredničark in učečih učiteljev, svetovalne službe
  4. učni uspeh v prejšnjem razredu, morebitne učne ali druge specifike učenca
  5. kraj bivanja
  6. mnenje učiteljev, ki so se z učenci srečevali v prejšnjih šolskih letih
  7. (specifike v predšolskem obdobju  – za prvi razred)

Skozi šolsko leto spremljamo vključenost in delovanje posameznega učenca ter splošno klimo oddelka.  Delovanje oddelčne skupnosti temelji na vrednotah: spoštovanje, znanje, odgovornost, delavnost, ustvarjalnost, inovativnost ter strpnost.

Zahvaljujem se vam za zaupanje in strpnost.
Skupaj, z odgovornim delom in spoštovanjem soustvarjamo svoj svet prihodnosti.

S prijaznimi pozdravi,
Boštjan Papež, ravnatelj OŠ Bršljin

Dostopnost