Skoči na glavno vsebino

Je bil projekt 7. razreda pri naravoslovju.

V vsakem razredu smo oblikovali najmanj štiri skupine. Vsaka je imela nalogo, da naredi načrt in izdela model celice. Izdelovali smo celice rastlin, živali, gliv in bakterij.

Prvo uro je po skupinah vrelo od zamisli, kakšno celico bomo naredili, katere materiale potrebujemo in kdo jih bo prinesel k naslednji uri naravoslovja.

Večina učencev je prinesla ustrezne materiale in delo je lahko steklo. V vsakem razredu je bilo živahno in  ustvarjalno vzdušje.

Za polprepustno membrano smo uporabili, kar povoj, za steno celice pa škatlo »pizza to goo«.

Tudi za predstavitev smo potrebovali dve šolski uri. Točkovali smo predstavitev skupine in bili ponekod še bolj strogi kot učiteljica. Šolsko delo je zahtevno, ocenjevanje pa tudi ni enostavno. Potrebno je upoštevati veliko kriterijev.

Modele celic smo izdelali v dveh šolskih urah. Morali smo kar pohiteti, ker je bilo potrebno vse pospraviti.

Že med prvo uro pouka smo začeli z oblikovanjem  kriterijev ocenjevanja. Kriterije smo dopolnili tudi med potekom izdelovanja celic. Vsaka skupina je nato predstavila svojo celico. Obvezna je bila razlaga legende, ker so bile npr. vokuole zelo različnih oblik. Tudi mitohondriji, kloroplasti in jedro so deli celice, ki smo jih različno predstavili.

 

Kljub temu smo bili z ocenami večinoma zadovoljni, najpomembnejše pa je, da sedaj res »obvladamo« zgradbo celic.

»Sedmarčki«

Foto: Majda Dobravc, Manca Može, Nataša Rustja, nekaj pa tudi mi, sedmarčki

Dostopnost