Skoči na glavno vsebino

Varstvo osebnih podatkov / pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Na podlagi 18. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Bršljin (Ur. l. RS, št. 75/08) in v povezavi s 37. členom Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in sveta, z dne 27. aprila 2016, o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES smo za pooblaščeno osebo za varstvo podatkov imenovali zunanjo izvajalko: 
 
Andreja Mrak, univ. dipl. prav. (Inštitut za organizacijske rešitve – IZOR)
 
e-naslov: info@brsljin.si
telefon: 07 / 33 81 400

 
 
 
 
 
Dostopnost